Yhteys­tie­dot

Yhteys­tie­dot

 


Myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti
Matias Oja­leh­to KTI
040 910 2901
etunimi.sukunimi@ahscontrol.fi


Toi­mi­tus­joh­ta­ja
Samp­pa Aho­la RI
040 716  4415
etunimi.sukunimi@ahscontrol.fi


Tek­ni­nen joh­ta­ja
Han­nes Aho­la LVI ins.
044 342 2825
etunimi.sukunimi@ahscontrol.fi


Talous­pääl­lik­kö
Hen­na Salo
040 183 5829
etunimi.sukunimi@ahscontrol.fi

Talous­hal­lin­to assis­tent­ti
Satu Peso­nen
040 7089700
etunimi.sukunimi@ahscontrol.fi


Työ­pääl­lik­kö, Poh­jois-Suo­mi
Jani Ilves­luo­to
040 057 2048
etunimi.sukunimi@ahscontrol.fi


Työ­pääl­lik­kö, Ete­lä-Suo­mi
Hen­ri Luok­ka­la
040 846 9624
etunimi.sukunimi@ahscontrol.fi

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö
Saka­ri Heik­ki­lä
040 719 1975
etunimi.sukunimi@ahscontrol.fi

Han­kein­si­nöö­ri
Ire­ne Palo­nen
040 1645660
etunimi.sukunimi@ahscontrol.fi


Han­kin­nat
Sep­po Lumi­jär­vi
040 716 8655
etunimi.sukunimi@ahscontrol.fi


Toi­mis­to­sih­tee­ri
Tii­na Ant­ti­la
040 705 2535
etunimi.sukunimi@ahscontrol.fi


Pro­jek­ti­sih­tee­ri,
Sisus­tus­suun­nit­te­lu
Lin­da Erk­ki­lä
040 134 5204
etunimi.sukunimi@ahscontrol.fi

Lähe­tä meil­le viestiä

  AHS Cont­rol Oy

  Toi­mis­ton osoite:

  Niit­tä­jän­tie 1 D
  91900 Limin­ka

  Säh­köi­nen las­ku­tus:
  Verk­ko­las­kuo­soi­te (OVT-tun­nus): 003726223253
  Ope­raat­to­ri: Page­ro
  Välit­tä­jän tun­nus:  003723609900

  Pape­ri­set las­kut:
  AHS Cont­rol Oy
  OVT 003726223253
  PL 908
  02066 DOCUSCAN

  Y-tun­nus:
  2622325-3