Yhteys­tie­dot

Yhteys­tie­dot

 


Myyn­ti- ja markkinointi
Matias Oja­leh­to KTI
040 910 2901
matias.ojalehto@ahscontrol.fi


Toi­mi­tus­joh­ta­ja
Samp­pa Aho­la RI
040 716 4415
samppa.ahola@ahscontrol.fi


Tek­ni­nen johtaja
Han­nes Aho­la LVI ins.
044 342 2825
hannes.ahola@ahscontrol.fi


Talous­pääl­lik­kö
Hen­na Salo
040 183 5829
henna.salo@ahscontrol.fi


Talous­hal­lin­to assistentti
Satu Peso­nen
040 708 9700
satu.pesonen@ahscontrol.fi


Työ­pääl­lik­kö, Etelä-Suomi
Hen­ri Luokkala
040 846 9624
henri.luokkala@ahscontrol.fi

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö
Saka­ri Heikkilä
040 719 1975
sakari.heikkila@ahscontrol.fi


Han­kin­ta­pääl­lik­kö
Niko Hil­lia­ho
040 127 8824
niko.hilliaho@ahscontrol.fi


Han­kein­si­nöö­ri
Ire­ne Palonen
040 164 5660
irene.palonen@ahscontrol.fi


Han­kin­nat
Sep­po Lumijärvi
040 716 8655
seppo.lumijarvi@ahscontrol.fi


Toi­mis­to­sih­tee­ri
Tii­na Anttila
040 705 2535
tiina.anttila@ahscontrol.fi


Pro­jek­ti­sih­tee­ri,
Sisus­tus­suun­nit­te­lu
Lin­da Erkkilä
040 134 5204
linda.erkkila@ahscontrol.fi

Lähe­tä meil­le viestiä

  AHS Cont­rol Oy

  Toi­mis­ton osoite:

  Niit­tä­jän­tie 1 D
  91900 Limin­ka

  Säh­köi­nen las­ku­tus:
  Verk­ko­las­kuo­soi­te (OVT-tun­nus): 003726223253
  Ope­raat­to­ri: Page­ro
  Välit­tä­jän tun­nus:  003723609900

  Pape­ri­set las­kut:
  AHS Cont­rol Oy
  OVT 003726223253
  PL 908
  02066 DOCUSCAN

  Y-tun­nus:
  2622325-3