Refe­rens­sit

Mei­hin ovat luot­ta­neet sekä yksi­tyi­set, yri­tyk­set, että pörs­siyh­tiöt toi­min­tam­me alus­ta saakka.

HOI­VA­RA­KEN­TA­MI­NEN

Päi­vä­ko­ti Tam­pe­re
val­mis­tu­mi­nen 11/2023

Hoi­va­ko­ti Meri­jär­vi
val­mis­tu­mi­nen 7/2023

Päi­vä­ko­ti Pate­nie­mi
val­mis­tu­mi­nen 7/2023

Päi­vä­ko­ti Limin­ka
val­mis­tu­mi­nen 7/2022

 

Päi­vä­ko­ti Puo­lan­ka val­mis­tu­mi­nen 4/2022

Kas­vun­ko­ti Oulu val­mis 9/2021

Keva pal­ve­lu­ko­ti Kuusan­kos­ki val­mis 9/2021

Päi­vä­ko­ti Oulun­sa­lo val­mis 1/2021

Hoi­va­ko­ti Kem­pe­le val­mis 12/2020

Pal­ve­lu­ko­ti Lah­ti val­mis 2/2020

Pal­ve­lu­ko­ti Por­voo val­mis 9/2019

Päi­vä­ko­ti Tam­pe­re val­mis 7/2019

Päi­vä­ko­ti Mas­ku val­mis 12/2018

Päi­vä­ko­ti Tur­ku val­mis 12/2018

Päi­vä­ko­ti Keu­ruu val­mis 8/2018

Päi­vä­ko­ti Limin­ka val­mis 7/2017

Päi­vä­ko­ti­laa­jen­nus Pirk­ka­la val­mis 9/2015

Van­hain­ko­ti Limin­ka val­mis 4/2016

LII­KE­TI­LA­RA­KEN­TA­MI­NEN

Hal­li­laa­jen­nus Hawo Oy,
Limin­ka, val­mis 12/2022

Toi­mi­ti­la Koneu­nion Oy, Kem­pe­le val­mis 10/2021

Kor­jaa­mo­ti­la Suo­men Auto­huol­to Oy, Oulu val­mis 5/2020

Toimisto/tuotantotilat Tar­ra­se­rif Oy, Kem­pe­le (1000 m²) val­mis 8/2019

Toimisto/ kor­jaa­mo­ti­lat Nie­mi- Kor­pi Oy, Limin­ka (1000 m²) val­mis 3/2018

Tehdas/toimistorakennus Vol­ter Oy, Limin­ka (3100 m²) val­mis 1/2018

Kor­jaa­mon sanee­raus, varas­to­hal­li (640 m²) ja jul­ki­si­vu- uudis­tus Limin­ka val­mis 8/2016

Varas­to­hal­li (300 m²) Limin­ka val­mis 2/2016

ASUN­TO­RA­KEN­TA­MI­NEN

Ker­ros­ta­lo, Limin­ka Mei­je­rin­tie, 23 huo­neis­toa val­mis 9/2021

Pari­ta­lo­yh­tiö, Hel­sin­ki Kanuu­na­tie, 4 huo­neis­toa val­mis 9/2020

Rivi­ta­lo­yh­tiö, Kem­pe­le Kan­gas­tie, 20 huo­neis­toa val­mis 8/2019

Luh­ti­ta­lo­yh­tiö, Van­taa Pel­la­va­pol­ku, 14 huo­neis­toa val­mis 4/2015

Pari - ja oma­ko­ti­ta­lo­ja Usei­ta pien­ta­lo­ja ympä­ri Suo­men 2014-2018 hin­ta­luo­kas­sa 0,25-0,8 M€

MUUT KOH­TEET

Perus­kou­lu, Hel­sin­ki Paki­la val­mis­tu­mi­nen 12/2022

Toi­mis­to­ta­lo, Oulu Pel­to­la (7200 m²)
raken­nus­työn val­von­ta val­mis 3/2016

Han­ke­suun­nit­te­lu­työt, Usei­ta uudis- ja sanee­raus­koh­tei­den han­ke­suun­nit­te­lu­teh­tä­viä ympä­ri Suomen

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö tästä!