KESÄ­MES­TA­REI­TA

KESÄ­MES­TA­REI­TA

 

Haem­me KESÄ­MES­TA­REI­TA työ­mail­lem­me ympä­ri Suo­mea!
Tule mukaan lois­to­po­ruk­kaam­me koke­maan asia­kas­läh­töi­nen ammat­ti­ra­ken­ta­mi­sen meininki!

Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set voi lait­taa s-pos­til­la osoit­tee­seen hannes.ahola@ahscontrol.fi.
Jos herää kysy­myk­siä, voit soit­taa Han­nek­sel­le nume­roon 044 342 2825.

Voit myös jät­tää hake­muk­se­si tai CV:si alla ole­van työ­paik­ka­ha­ke­muk­sen kautta.

Täy­tä avoin työpaikkahakemus