Asun­non varaus

Olet teke­mäs­sä alus­ta­van varauk­sen täs­tä koh­tees­ta. Myy­jäm­me on sinuun yhtey­des­sä sopiak­seen kau­pan­teon yksi­tyis­koh­dis­ta. Myy­jän yhtey­den­o­ton jäl­keen varaus vah­vis­te­taan tai peru­taan neu­vot­te­lu­jen­ne pohjalta.

    Talo­yh­tiön tiedot 

    Yhteys­tie­dot